DESCONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI

Sorteig de meses electorals

Atès l'acord de la Govern de la Generalitat, tot seguint les instruccions de l'alcaldia i l'acord de la Junta de Portaveus, queda desconvocat el Ple extraordinari del dilluns 18 de gener que tenia com a únic punt la realització del sorteig per a la selecció dels membres de les meses electorals de les eleccions inicialment previstes pel 14 de febrer.

Número: 1/2021

Caràcter: Extraordinari

Data: 18 de gener de 2021

Hora: 10 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei d'Assumptes Generals]

Sorteig per a la formació de les meses electorals corresponents a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021.

Nota important
Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.