Proper Ple

Núm de sessió: 12/2019

Sessió: Extraòrdinària
Data: Dimarts 15 d'octubre de 2019
Hora: 10:00 h
Lloc: Sala de plens

Ordre del dia

 

Únic

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITAT, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA

[Servei d'Assumptes Generals]

 

Sorteig per a la formació de les meses electorals corresponents a les Eleccions Generals del dia 10 de novembre de 2019.