Proper ple

Número: 7/2020
Caràcter: Extraordinari i urgent
Data: 27 de juliol de 2020
Hora: 11.00
Sessió telemàtica, es podrà seguir per streaming.

Ordre del dia

 

 

Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió, així com l’excepcionalitat de la situació,  a efectes de la realització telemàtica

 

 

1

 

ALCALDIA

Proposta d’aprovació del Pacte local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural de Santa Coloma de Gramenet, per dur endavant una sèrie de mesures i situar les persones i les seves necessitats en el centre de la nostra acció política.

 

 

2

 

ALCALDIA [Gerència/Recursos Humans]

Proposta d’aprovació de l’adequació de les places i llocs de treball de directius/ves a la nova redacció de l’article 306 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Aprovació bases i convocatòria lloc de gerent.

 

 

3

 

ALCALDIA [Secretaria General]

Proposta d’aprovació de la modificació de denominacions i retribucions de personal eventual.

Nota important
Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.