Modificació puntual del PERI de Santa Coloma Vella II per a l'ajust d'alineacions de la Plaça de la Vila cantonada amb el carrer del Pedró.

codi Municipal: PU-189/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 01/10/2014
  • Data publicació expedient (DOGC): 05/01/2015
  • Data publicació normativa (DOGC): 05/01/2015
DOCUMENTACIÓ: