Pla Especial de Reforma Interior del carrer de la Circumval·lació

codi Municipal: PU-027/PE

  • codi RPUC:  1986 / 003164 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 09/04/1987
  • Data publicació expedient (DOGC): 27/06/1987
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica:

 

 

********************************************************************************************************************************************

HISTÒRIC EXPEDIENT:
  • Tipus:                                SECTORIAL
  • Estat:                                 VIGENT*
  • Expedients sectorials posteriors: **

               PU076  - 1999/001600/M 
               PU071  - 2003/007672/M  
               PU128  - 2005/020978/M 
               PU157  - 2008/032964/M
               PU209  - 2019/069811/M

*   Expedient modificat posteriorment de forma total o parcial.

**  Expedients sectorials aprovats posteriorment que poden modificar, total o parcial, la normativa, la zonificació o la gestió de l'àmbit. No s'inclou els expedients d'àmbit municipal o metropolità.