Modificació puntual de PGM a l'entorn del Mercat del Fondo.

codi Municipal: PU-157/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 01/08/2008
  • Data publicació expedient (DOGC): 26/09/2008
  • Data publicació normativa (DOGC): 26/09/2008
DOCUMENTACIÓ: