Modificació puntual del PGM als sectors 2 i 3 de l'eix Bruc

codi Municipal: PU-209/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 08/05/2020
  • Data publicació expedient (DOGC): 30/06/2020
  • Data publicació normativa (DOGC): 30/06/2020
DOCUMENTACIÓ: