Modificació puntual del PGM per a la millora urbanística dels Barris Sud

codi Municipal: PU-071/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 16/03/2004
  • Data publicació expedient (DOGC): 04/05/2004
  • Data publicació normativa (DOGC): 04/05/2004

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: