El Anteproyecto

El Ayuntamiento ejecutará la remodelación de la avenida de los Banús, en el barrio de Santa Rosa, en el tramo comprendido entre la calle de Roselles y de Àngel Guimerà. La propuesta de urbanización incluye la mejora de 5.200m2 de espacio público -calzadas y aceras- con soluciones para favorecer la movilidad y accesibilidad de las personas y al mismo tiempo la seguridad en la circulación de vehículos.

 

La proposta

*El projecte de remodelació d’aquesta via ofereix diferents elements per millorar la qualitat de l’espai públic i fer-lo més amable a la ciutadania. A més de l’eixamplament de les voreres, el projecte inclou la plantació d’arbrat, la instal·lació de papereres i bancs, així com la millora de la il·luminació per fomentar la sostenibilitat, l’estalvi energètic i alhora garantir un enllumenat de qualitat. En aquest sentit, s’eliminarà les lluminàries actuals a les façanes i s’afegiran fanals a peu de carrer.

Es prioritzarà la mobilitat i la seguretat

La proposta de millora d’aquest tram de l’avinguda dels Banús inclou una ampliació de les voreres per facilitar els desplaçaments dels vianants. Això serà possible amb el canvi de l’aparcament actual que, en comptes de bateria, es crearà una línia d’estacionaments convencional a cada banda de la via. Pel que fa a la calçada, es proposa tres carrils de circulació; dos en sentit carrer d’Irlanda –un dels dos destinat als autobusos- i un carril en sentit riu. L’objectiu és aconseguir una tram més amable, accessible i segur.

  • L'Avinguda dels Banús tindrà tres carrils i dos sentits de la circulació. Un dels carrils serà per a la circulació dels autobusos
  • S'ampliaran les voreres i s'eliminarà l'aparcament en bateria per fer-lo en línia