Aquests habitatges estan destinats als ciutadans inscrits en el Registre de sol·licitants d’habitatges de Protecció Oficial que compleixin amb la normativa aplicable pels habitatges amb protecció oficial i els requisits generals establerts en les bases aprovades pel Consell d'Administració de Gramepark, SA.

A l'actualitat no hi ha cap prodediment d'adjudicació obert.