Ple municipal

Número: 01/2024

Sessió: Ordinària

Data: 29 de gener de 2024

Hora: 18.00

Lloc: Sala de Plens

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 16/2023 i 17/2023, corresponents a la sessions ordinàries del dia 28 de novembre i 18 de desembre de 2023, respectivament.

2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets d'alcaldia.

3 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Proposta d'aprovació  de  la incorporació de diverses finques municipals al Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge.

4 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE FAMÍLIES I DRETS SOCIALS

Proposta d'aprovació del nomenament dels membres del Consell de la Gent Gran de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per al mandat 2023-2027.

5 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

Proposta d'aprovació inicial del Pla d’emergència en situacions de sequera de Santa Coloma de Gramenet.

PROPOSTES D’URGÈNCIA

6 Ratificació de la inclusió

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d’aprovació de la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball, creació del lloc de tècnic/tècnica de gestió.

7 Ratificació de la inclusió

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA
[Direcció de Recursos Humans]

Proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball, Llocs de sotsinspector/sotsinspectora.

8 Ratificació de la inclusió

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA
[Direcció de Recursos Humans]

Proposta d’aprovació de la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball, creació de dos llocs de treball de coordinador/coordinadora de Serenos/Serenes.

9 Ratificació de la inclusió

ALCALDIA

Aprovar la modificació del reglament del Consell de les Dones per a la Igualtat de Santa Coloma de Gramenet.

Declaracions institucionals

10 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER IMPULSAR LA GESTIÓ URGENT DE L’ARBRAT MORT AFECTAT PER LA SEQUERA A LA SERRA DE MARINA DINS DEL TERME MUNICIPAL.

*Petició de paraula Sr. Ferran López Roldan, com a representant del Centre Excursionista Puigcastellar.

11 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN MOTIU DEL DIA ESCOLAR DE LA NO-VIOLÈNCIA I LA PAU.

*Petició de paraula Sra. Maria Josefa Ramírez Iglesias, com a representant del Centre Obert Rialles-Fundació Champagnat.

*Petició de paraula Sra. Paula Pintor, com a representant de Sumud Palestina.

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ 27G FEM FRONT AL FEIXISME: NI RACISME, NI MASCLISME, NI LGTBIQ-fòbia

*
Petició de paraula de la Sra. Jana Lafuente, en representació de la Comissió Antifeixista 27 de Gener.

ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PEL FOMENT D’EQUIPAMENTS JUVENILS AUTOGESTIONATS

*
Petició de paraula de la Sra. Anna Asensi, en representació de la CUP-Gent de Gramenet.

PRECS I PREGUNTES

Regidora no adscrita -
Grup Municipal ERC -
Grup Municipal ECP -
Grup Municipal C’s – 1 pregunta per respondre a la sessió