Ple municipal

Número: 17/2023

Sessió: Ordinària

Data: 18 de desembre de 2023

Hora: 17.00

Lloc: Sala de Plens

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

 

0

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (3 DE DESEMBRE).

*Petició de paraula Sra. Ángeles Peláez, com a representant de la Fundació Privada ASPANIDE

*Petició de paraula Sr. Javier Rojano Sánchez, com a representant de CEMFIS

*Petició de paraula Sra. Paula Guillem Laguna, com a representant Fundació Tallers, Pere Claver.

*Petició de paraula Sra. Verónica Hernández, com a representant de l’AMPA CEE Josep Sol.

1

Aprovació, si escau, de l’acta número 15/2023, corresponent a la sessió extraordinària del dia 7 de novembre de 2023.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets d'alcaldia.

2.1 –  Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei de Contractació] – Donar compte de l’acord número 5 de la Junta de Govern Local del dia 21 de novembre de 2023, relatiu a l’aprovació de l’adjudicació del contracte de manteniment del conjunt d’instal·lacions d’enllumenat públic, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.

2.2 – Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Energia [Gabinet d’Acció Territorial] – Donar compte de l’acord número 11 de la Junta de Govern Local del dia 21 de novembre de 2023, relatiu a l’aprovació de la suspensió de l’atorgament de llicències i l’admissió de comunicacions prèvies d’allotjaments temporals en el municipi de Santa Coloma de Gramenet.

2.3    Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei de Contractació] – Donar compte de l’acord número 19 de la Junta de Govern Local del dia 28 de novembre de 2023, relatiu a l’aprovació de l’adjudicació del contracte de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris de Santa Coloma de Gramenet, dividit en 3 lots, amb mesures de contractació socialment responsable.

2.4 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 10421/23, de 21 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.5 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei d’Atenció a l’Empleat] – Ratificar el primer apartat del decret número 10558/23, de 22 de novembre, relatiu a l’aprovació d’operacions comptables (Fase O) de la nòmina ordinària del mes de novembre de 2023.

2.6 – Alcaldia [Presidència] – Donar compte del decret número 10601/23, de 23 de novembre, relatiu a l’aprovació de la convocatòria pel començament dels treballs per a l’elaboració del Pla d’Acció Municipal 2024-2027.

2.7 – Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 10872/23, de 30 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.8 – Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 10876/23, de 30 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.9 – Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei de Selecció i Desenvolupament] – Donar compte del primer apartat del decret número 10890/23, de 30 de novembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina per acumulació de tasques.

2.10 - Tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia [Servei d’Atenció a l’Empleat] – Ratificar el decret número 10891/23, de 30 de novembre, relatiu a l’increment retributiu addicional del personal al servei del sector públic per a l’any 2023.

3

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d'aprovació de deixar sense efectes la compatibilitat del Sr. Santiago Serra López.

4

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORTS

Proposta d'aprovació de la liquidació dels ingressos dels serveis prestats per la gestió integral del cementiri municipal durant l’any 2022, a l’empresa CONS-TE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, SL.

5

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

Restar informat sobre la nova declaració de zona de mercat residencial tensionat del municipi de Santa Coloma de Gramenet.

 

6

TINENCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

Proposta d'aprovació de la declaració d’especial interès relatiu a expedients d’obres dels mesos de juny, juliol i agost de l’any 2023.

 

7

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

Proposta d'aprovació de la declaració d’especial interès relatiu a expedients d’obres dels mesos de setembre i octubre de l’any 2023.

 

 

PROPOSTES D’URGÈNCIA

 

8

Ratificació de la inclusió

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Tresoreria]

Proposta d’aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l’any 2024.

 

9

Ratificació de la inclusió

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Serveis Econòmics]

Proposta d’aprovació definitiva del Pressupost general per a l’exercici 2024.

 

10

Ratificació de la inclusió

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Servei de Recursos Humans]

Proposta d’aprovació de la modificació de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball.

 

11

Ratificació de la inclusió

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Servei de Recursos Humans]

Proposta d’aprovació del complement de productivitat 2023.

*Petició de paraula Sra. Rosa Perea Núñez, com a representant del Comitè d'Empresa i Junta de Personal Ajuntament.

*Petició de paraula Sr. Eduard Viñas Monllao, com a representant de la Secció Sindical UGT Ajuntament.

 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 

12

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REFORMA DEL EJE VIARIO DE LA CARRETERA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET Y PROYECTO METROPOLITANO DEL BESÓS CENTRAL.

 

 

MOCIONS

 

13

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I PARTIDO POPULAR

MOCIÓ PER GARANTIR L'ATENCIÓ DE LES PERSONES SENSE LLAR A PROPOSTA DE L'ENTITAT NÍNGÚ SENSE LLAR. 

*Petició de paraula Sr. Jaume Palau Sendra, com a representant l'Associació Ningú Sense Llar Gramenet.

 

14

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, CIUTADANS, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I PARTIDO POPULAR

MOCIÓ PER L'IMPLUS DE L'ACTIVITAT CASTELLERA A LA CIUTAT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

 

15

GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL FINANÇAMENT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.

 

16

 

GRUP MUNICIPAL VOX

MOCIÓ SOBRE ALEJO VIDAL-QUADRAS.

 

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal Vox – 

Grup Municipal PP –

Grup Municipal ERC – 

Grup Municipal C’s –