Ple municipal

Número: 14/2023

Sessió: Ordinària

Data: 30 d'octubre de 2023

Hora: 18.00

Lloc: Sala de Plens

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 12/2023, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2023.   

2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets d'alcaldia.
    
3 ALCALDIA [Secretaria General]

Proposta d’aprovació de l’actualització de la remuneració del Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania de Santa coloma de Gramenet.
    
4 ALCALDIA [Secretaria General]

Proposta d’aprovació d’acord relatiu a l’aprovació de les “Instruccions reguladores de les aportacions econòmiques als grups municipals de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per al mandat 2023 – 2027".
    
5 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2023 (7/2023).

6 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2023 (8/2023).

7 TINÈNCIA D'ALCALDIA  DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d’aprovació de la modificació de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball.
    
8 TINÈNCIA D'ALCALDIA  DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d'aprovació d'una compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat per compte aliè al senyor Faustino Arias Meno.

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA  DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d'aprovació d'una compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat per compte propi al senyor Miguel López Abellán.

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA  DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d'aprovació d'una compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat per compte propi al senyor Miguel Pérez Sabariego.

11 TINÈNCIA D'ALCALDIA  DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA

Proposta d'aprovació de les pròrrogues i revisions de preu del contracte d’arrendament per l’ús i explotació de la parada núm. 12-13 del Mercat Municipal de Singuerlín.

12 REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d'aprovació del Text Refós de la Modificació del Reglament de Distintius i Condecoracions de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.

13 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

Proposta d'aprovació de la declaració d'especial interès relatiu a expedients d'obres gener, febrer i març de l'any 2022.

14 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

Proposta d'aprovació de la declaració d'especial interès relatiu a expedients d'obres d'abril i maig 2022.

15 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

Proposta d'aprovació de la declaració d'especial interès relatiu a expedients d'obres de juny, juliol i agost de l'any 2022.

16 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

Proposta d'aprovació de la declaració d'especial interès relatiu a expedients d'obres de setembre i octubre de l'any 2022.

17 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

Proposta d'aprovació de la declaració especial interès relatiu a expedients d'obres de novembre i desembre de l'any 2022.

18 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

Proposta d'aprovació declaració especial interès relatiu a expedients d'obres de gener i febrer de l'any 2023.

19 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

Proposta d'aprovació de la declaració especial interès relatiu a expedients d'obres de març, abril i maig de l'any 2023.

Mocions

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I PARTIDO POPULAR

20 MOCIÓ SOBRE EL CONFLICTE D'ISRAEL – GAZA.

*Petició de paraula – Sr. Dídac Espí i dues persones més, en representació de SUMUD Palestina.

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

21 MOCIÓ PER REFERMAR EL COMPROMÍS AMB LA PAU I AMB EL POBLE PALESTÍ.

22 MOCIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL.

GRUP MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

23 MOCIÓ CONTRA LA TRAMITACIÓ D'UNA LLEI D'AMNISTIA.

PRECS I PREGUNTES 

Grup Municipal Vox –

Grup Municipal PP – Presentades.

Grup Municipal ERC –

Grup Municipal C’s –