Ple municipal

Número: 2/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 28 de febrer de 2022
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.
   
1    Aprovació si escau, de l’acta número 1/2022, corresponent a la sessió ordinària del dia 31 de gener de 2022.   

2    SECRETARIA GENERAL


Presa de possessió de la Sra. Clara Isabel Organvidez Sánchez com a regidora del grup municipal d’En Comú Podem.
   
3    SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

4    DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

DECLARACIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET SOBRE EL CONFLICTE A UCRAÏNA

5    ALCALDIA [Secretaria general/Serveis Jurídics] - Actuarà el Ple Municipal com a Junta General de la societat municipal Bressolgramenet, SA -

Proposta de nomenament de nou membre del  Consell d’Administració de Bressolgramenet, SA.

6    ALCALDIA  [Servei d'Assumptes Generals]

Donar compte de les dades corresponents a les  rectificacions del Padró Municipal d’Habitants amb referència  31 de desembre de 2020.

7    ALCALDIA [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d’aprovació de la creació del lloc de treball de director/a adjunt de coordinació de subvencions.

8    ALCALDIA [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d’aprovació de l’actualització Pla d’Igualtat intern Ajuntament Santa Coloma de Gramenet.    

9    ALCALDIA [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d’aprovació de l’adhesió Codi Ètic de la Generalitat de Catalunya.
 
10   TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d’aprovació de bonificacions del 95% de l’IBI i l’IAE per a diverses empreses de la ciutat.

11    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT I  SUBÀREA D’HABITATGE I ENERGIA

Aprovar la Memòria justificativa per a l’exercici per part de l’Ajuntament, de l’activitat econòmica per la prestació de tot tipus d’activitats, obres i serveis relacionats amb l’energia elèctrica, en règim d’economia lliure de mercat, mitjançant un operador energètic metropolità públic, amb la incorporació de l’Ajuntament com a soci de l’empresa TERSA. 

12    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d'aprovació del cànon de la concessió administrativa per la gestió integral del cementiri municipal per a l’exercici 2022.

PUNT D'URGÈNCIA
Ratificació de la inclusió

13   ALCALDIA [Gerència / Coordinador del Gabinet de Seguiment d'inversions i Llei de Barris]

Proposta d’aprovació del Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

14   DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ DE 2022.DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

MOCIONS

GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

15 MOCIÓ EN DEFENSA DE LA INCLUSIÓ FINANCERA I BANCÀRIA DE LA GENT GRAN AL MUNICIPI.

* Petició de paraula FAVGRAM – Sr. Tomàs Fernández.

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

16 MOCIÓ PER IMPULSAR AL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET UN PLA COMUNITARI DE SALUT MENTAL PER A JOVES.

* Petició de paraula ActivaMent – Sra. Maribel Catalán.

GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

17 MOCIÓ PER IMPULSAR L’ALIANÇA NODES I GARANTIR EL DRET A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EDUCATIVES, COORDINAR I MILLORAR L’OFERTA D’EXTRAESCOLARS A SANTA COLOMA DE GRAMENET.

PRECS I PREGUNTES