Ple municipal

Número: 14/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 20 de desembre de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.

1

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2

 ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics] - Actuarà el Ple com a Junta General de la societat Grameimpuls, SA -

Proposta d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l'empresa municipal Grameimpuls, SA.

3

 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d'aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics amb mesures de contractació socialment responsable, com a mesura de prevenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2d, durant el primer semestre de l’any 2022.

 4

 

 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d'Acció Territorial]

Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual de PGM per a l’ajust del projecte d’urbanització del passeig de la Salzereda entre l’avinguda Pallaresa i la plaça d’en Baró.

 5

 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d'Acció Territorial]

Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual de PGM per a la creació i concreció de dos nous equipaments: Pedró, 14 i Can Pata. 

 

 PROPOSTES D’URGÈNCIA

 Ratificació de la urgència

 6

TINÈNCIA D’ALCALDIA  D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals i Preus Públics 2022.

 7

 Ratificació de la urgència

TINÈNCIA D’ALCALDIA  D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d’aprovació definitiva del Pressupost 2022.

* S’ha incorporat el document 8.1.2.1 P2022 AD acord equip de govern ERC.

 

 MOCIONS

 

 GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I EN COMÚ PODEM

MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL 25% DEL TSJC I DE SUPORT I ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA.CAT.

 

 PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal ERC -

Grup Municipal ECP -

Grup Municipal C’s  -