Ple municipal

Número: 12/2021
Caràcter: Extraordinari
Data: 15 de novembre de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1    ALCALDIA [Gerència/ Secretaria General]

Proposta de ratificació dels acords adoptats en la sessió ordinària de 26 de juliol de 2021, relatius a: l’aprovació de la Memòria d’Internalització del servei d’escoles bressol; l’aprovació de la prestació del servei públic mitjançant gestió directa i empresa mercantil municipal; l’aprovació definitiva de la constitució de societat mercantil íntegrament municipal, BRESSOLGRAMENET, S.A., i dels estatuts que han de regir la mateixa; i el nomenament dels membres del Consell d’Administració.

2    TINÈNCIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació inicial del Pressupost 2022.