Ple municipal

Número: 11/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 25 d'octubre de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.

1     Aprovació, si escau, de l’acta número 10/202, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2021.

2    SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació de l'expedient 10  de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2021.

4    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d'aprovació provisional  de les Ordenances Fiscals i de Preus Públics 2022.

5    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D’HABITATGE I ENERGIA [Gabinet d'Acció Territorial]

Proposta d’aprovació provisional de la Modificació puntual de PGM per a l’obtenció d'habitatge assequible.

6    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d'Acció Territorial]

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del PGM per a l’ajust del projecte d’urbanització del passeig de la Salzereda entre l’avinguda Pallaresa i la plaça d’en Baró.

7    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d'Acció Territorial]

Proposta d’aprovació de la pròrroga de la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques d’enderroc i obres prèviament a la redacció de la Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet.

8    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Establir l’import de la indemnització sol·licitada per l’empresa IDONIA NATUR, SL pels danys i perjudicis causats per la suspensió parcial de la prestació del contracte de serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents.

9    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; REGIDORIA DE COMERÇ, TRANSPORTS I MOBILITAT

Rectificar l’acord 2.5 del Ple de data 26 de setembre de 2005, en relació a l'adjudicació de la concessió de la parada núm. 27 del Mercat Municipal de Singuerlín.

Incorporació Punts d'urgència

10 - TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d’aprovació de la modificació del contracte administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària, com a mesura de prevenció i contenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2.

11 - TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d’aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics amb mesures de contractació socialment responsable, per tal d’incloure 3 escoles bressols i com a mesura de prevenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2.

MOCIONS

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER A L’ACOLLIDA DE MIGRANTS AFGANESOS I AFGANESES I DE COMPROMÍS EN LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS.

* Petició de paraula Associació Cultural d'Afganesos i Catalans – Sr. Bashir Eskandari.

GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

MOCIÓ PER DEMANAR L’APROVACIÓ D’UN NOU CONTRACTE PROGRAMA 2022-2025 I MILLORA DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS.

ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA PER DEMANAR L’APROVACIÓ D’UN NOU CONTRACTE PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS

* Petició de paraula Junta de Personal i Comitè d'Empresa de l'Ajuntament – Sra. Gemma Jaumandreu.

GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I EN COMÚ PODEM

MOCIÓ PROMUGUDA PER LA CAL, EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2021.

* Petició de paraula Laietans de Gramenet i Comissió del Correllengua 2021 – Sra. Sara Margarita Martín.

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, EN COMÚ PODEM I CIUTADANS

MOCIÓ EN SUPORT A LA MOCIÓ DE LA PLATAFORMA SANTAKO DIU PROU EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA /MAREA BLANCA DE CATALUNYA.

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER AL TRASPÀS REAL DE RODALIES A LA GENERALITAT.

 

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal ERC –

Grup Municipal ECP –

Grup Municipal C’s