Ordre del dia

Ple extraordinari i urgent el dimecres, 9 de juny, a les 13:45 hores que tindrà com a ordre del dia:

Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió, així com l’excepcionalitat de la situació,  a efectes de la realització telemàtica.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A L’OBTENCIÓ D’HABITATGE ASSEQUIBLE