Ple municipal

Número: 5/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 26 d'abril de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia


   Aprovació, si escau, de l’acta número 4/2021, corresponent a la sessió ordinària del dia 22 de març de 2021.  

2    SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

3

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 

Proposta d'aprovació de l'expedient 2 de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2021.

 

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME

 

Proposta d'aprovació definitiva del Reglament intern regulador de l’ús de RPAS (drons) de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

5

 

TINENCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Proposta d'aprovació inicial del Pla Local de l’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT i TINENCIA D'ALCALDIA DE LA SUBAREA D'HABITATGE I ENERGIA

 

Proposta d'aprovació per instar la declaració com a àrea de mercat d’habitatge "tens" la totalitat del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats al municipi els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes.

 

 

7

 

TINENCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Proposta d’aprovació de l’esborrany del conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona de col·laboració i de delegació de competències municipals per a la promoció de la mobilitat compartida.

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

 

Proposta d'aprovació del cànon de la concessió administrativa per la gestió integral del cementiri municipal per a l’exercici 2021.

 

 

 

 

9

 

Ratificació de la inclusió

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Proposta d’aprovació inicial de la I Revisió del Pla de millora urbana per a la regulació dels eixos comercials i usos.

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

 

DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA-.

 

* Petició de paraula Sr. Xavier Ferrer, en representació del Consell Català del Moviment Europeu.

 

DECLARACIÓ DE SUPORT CONTRA EL TANCAMENT DE L'EMPRESA BOSCH A LLIÇÀ D’AMUNT.

 

 

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

 

12

 

GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I CIUTADANS

 

MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I NEONATAL.

 

 

 

 

 

13

 

14

 

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

 

MOCIÓ DE SUPORT A L’ALLIBERAMENT DE LES PATENTS.

 

MOCIÓ EN SUPORT DE LES MOBILITZACIONS DEL PRIMER DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES.

 

 

 

 

15

 

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

 

MOCIÓN  PARA RECLAMAR QUE LAS ENTIDADES LOCALES PUEDAN DISPONER DE UN MÍNIMO DEL 10% DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA.

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Grup Municipal ERC –

Grup Municipal ECP –

Grup Municipal C’s – 6 precs.