Ple municipal

Número: 3/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 22 de febrer de 2021
Hora: 18.00 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.

1    Aprovació, si escau, de les actes número 1/21 i 2/21, corresponents a les sessions extraordinària i urgent del dia 20 i sessió ordinària del 25 de gener de 2021, respectivament.

2    SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets .

 

3   TINÈNCIA D’ALCALDIA D’ECONOMIA SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d’aprovació de l’acord de la Mesa General de Negociació sobre l’aplicació dels fons addicionals 2020.

 

4    TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de Santa Coloma de Gramenet.

 

5    TINÈNCIA D’ALCALDIA D’ECONOMIA SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d’aprovació  de bonificació del 95% de l’IBI i IAE a tres empreses de la ciutat.

 

*Ratificació de la inclusió a l’ordre del dia

6    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Aprovar la modificació del contracte de servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents, com a mesura de prevenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2, per al període comprés entre l’ 11 de gener i el 26 de març de 2021.

MOCIONS

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, EN COMÚ PODEM I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

7 MOCIÓ SOBRE L’ACORD COMERCIAL UE-MERCOSUR. 

 * Petició de paraula Sr. Fernando Daniel Saz – Ecologistes en acció [Campanya Catalunya No als TCI].

 * Petició de paraula Sr. Alexandre Guillamón - Entrepobles (Campanya Catalunya No als TCI ).

 

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

8 MOCIÓ 8 DE MARÇ DE 2021, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

* Petició de paraula Sra. Isabel Pérez – Dones En Comú Podem Santa Coloma.

9  MOCIO CONTRA L’EXCLUSIÓ FINANCERA ALS BARRIS DE LA CIUTAT.

* Petició de paraula Sr. Salvador Jaraba – AAVV El Raval.

 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

10 MOCIÓ PER RECUPERAR ELS CARRERS PER ALS VIANANTS.

* Petició de paraula Sr. Miquel Rodríguez – Rebel·lió o extinció Gramenet.

* Petició de paraula Sr. Sergi Caravaca – Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma.

* Petició de paraula Sr. Santiago Tornero – AAVV Riu Nord.

11 MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA.

 * Petició de paraula Sra. Marta Vallverdú – ANC Santa Coloma per la independència.

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

12 MOCIÓ SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS.

 

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal ERC -

Grup Municipal ECP -

Grup Municipal C’s – 3 precs.