Número: 11/2020

Caràcter: Ordinari

Data: 30 de novembre de 2020

Hora: 18 h

Sessió: Telemàtica

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia


1    Aprovació, si escau, l’acta número 9/20, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 d’octubre de 2020.

2    SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

2.1 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 7828/2020, de 20 d’octubre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.2 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 7831/2020, de 20 d’octubre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.3 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 7833/2020, de 20 d’octubre, relatiu al nomenament de dues funcionàries interines.

2.4 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 7855/2020, de 20 d’octubre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.5 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 7859/2020, de 20 d’octubre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.6 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 8262/2020, de 29 d’octubre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.7 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 8272/2020, de 29 d’octubre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.8 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Ratificar el decret número 8403/2020, de 2 de novembre, relatiu a donar conformitat a la cessió del dret d’ús d’una plaça d’aparcament del pàrquing de Can Genís.

2.9 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 8639/2020, de 10 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.10 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 8895/2020, de 16 de novembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.11 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 8896/2020, de 16 de novembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.12 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 8918/2020, de 16 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.13 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 8926/2020, de 16 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.14 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 8928/2020, de 16 de novembre, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

2.15 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 8935/2020, de 16 de novembre, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

2.16 - Tinència d’Alcaldia d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència [Servei de Selecció i Desenvolupament] - Donar compte del primer apartat del decret número 8981/2020, de 16 de novembre, relatiu a una contractació per interinitat.

3    ALCALDIA [Intervenció]

Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2019.

4    ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2020.

5    ALCALDIA [Direcció de Recursos Humans/Servei de Selecció i Desenvolupament]

Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatòria per a la provisió de tres places i llocs de treball de personal directiu: Direcció de Serveis Territorials, Direcció d’Educació, Infància i Joventut, i Direcció de Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació.

6    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERN, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

Proposta d'aprovació del Pla anual de contractació de l'exercici pressupostari 2021.

7    TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]


Proposta d'adjudicació del contracte de serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet amb mesures de contractació socialment responsable.

8    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual de PGM per a l'obtenció d'habitatge dotacional al Complex Oliveres.

9    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta per la declaració d'especial interès l'obra Institut Nou situat a l’av. Anselm de Riu, núm. 31 a 47.

10    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d'aprovació de la modificació del contracte administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària del municipi.

11    Ratificació de la inclusió a l’ordre del dia

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d'aprovació de la modificació del contracte de servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents per la prevenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS


12    DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

13    DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL I EUROPEU DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.

14    DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA. SANTA COLOMA DE GRAMENET CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA.Mocions

15 GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I CIUTADANS

MOCIÓ EN DEFENSA DE SANITAT PÚBLICA. (*)


(*) Lectura de la moció:
Sra. Emiliana Salinas [Marea Pensionista/SOS Gent Gran]
Sr. Juan Barea [Santako diu Prou]
Sra. Carmen Burgos [Marea Pensionista la Colomense]

* Petició de paraula FAVGRAM – Sr. Tomás Fernández.
* Petició de paraula Coordinadora de Dones – Sra. Antonia Ortega.
* Petició de paraula Marea Blanca – Sra. Helena Andrades.

16 GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA


MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA OCCIDENTAL.

* Petició de paraula Associació Santa Coloma amb el Sàhara - Sr. Yahia.

17 GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA


MOCIÓ PER RECLAMAR UNA ATURADA DELS DESNONAMENTS MENTRE DURI LA PANDÈMIA.

* Petició de paraula PAHVGramenet – Sr. Juan Pastor

18  GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA


MOCIÓ EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2020.
* Petició de paraula Comissió del Correllengua – Sr. Albert Noguera.
* Petició de paraula Jovent Republicà Gramenet – Sr. Marc del Amo.

19 GRUP MUNICIPAL CIUTADANS


MOCIÓN PARA RECHAZAR LA DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA DEL ESPAÑOL EN CATALUÑA Y GARANTIZAR LA EDUCACIÓN EN TODAS LAS LENGUAS OFICIALES DEL ESTADO.

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya -
Grup Municipal En Comú Podem -
Grup Municipal Ciutadans -