Proper Ple

Núm de sessió: 02/2020

Sessió: Ordinària
Data: Dilluns, 24 de febrer de 2020
Hora: 19:00 h
Lloc: Sala de plens

1

 Aprovació, si escau, de l’acta número 1/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de gener de 2020.

2

 SECRETARIA GENERAL

 Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

  * Petició de paraula – Secció Sindical EPA – Sra. Gemma Jaumandreu.

 

3

ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics]

Proposta de modificació parcial del Reglament Orgànic Municipal per tal d’introduir l’assistència i vot a distància als òrgans col·legiats municipals en casos determinats”.

 

4

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 Proposta d'aprovació de l’expedient d'una modificació de crèdit del Pressupost 2020.

5

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

 Proposta d'aprovació del Pla general d'inspecció fiscal per a l'exercici 2020.

 

6

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d'aprovació d'estimació de les peticions de bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) i impost sobre activitats econòmiques (IAE) per a l'exercici 2020.

 

 7

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Selecció i Desenvolupament]

 Proposta d’aprovació de canvis orgànics de la Gerència Municipal.

 

8

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Selecció i Desenvolupament]

Proposta d’aprovació de modificacions del Departament d’Informació digital, Redacció i Documentació.

 

 9

TINENCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d’aprovació del “Text Refós de la Modificació puntual del PGM als sectors 2 i 3 de l’Eix Bruc”.

 

 10

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, TINENCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT.

Proposta de rebutjar el full d’apreuament presentat pels propietaris de la finca situada a l’av. Generalitat, 186, valorant el preu just de la finca esmentada en la quantitat d’1.623.254,00 €, premi d’afecció del 5% inclòs i aprovar el full d’apreuament administratiu en la quantitat de 573.067,06 €.

 

 11

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta aprovació de la declaració d'interès especial obra major al carrer de Prat de la Riba, 171.

 

 

PROPOSTES D’URGÈNCIA

Ratificació de la urgència

 

12

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Selecció i Desenvolupament]

Proposta d’aprovació de canvis orgànics de la Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum.

 

 13

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Selecció i Desenvolupament]

Proposta d’aprovació de canvis orgànics de l’àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat.

 

 MOCIONS

 

14 GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I CIUTADANS

Moció per reclamar inversions als equipaments escolars de Santa Coloma de Gramenet.

 * Petició de paraula – AMPA Escola Santa Coloma – [A concretar]

 15 GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

 

 16 GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

Moció amb motiu del dia 8 de març, Dia internacional de les dones.

 

Moció 8 de març de 2020, Dia internacional de les dones.

 

  • ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP MUNICIPAL ERC

 Per a la commemoració del Dia internacional de les dones.

 

* Petició de paraula – Dones En Comú Podem – Sra. Clari Organvidez.

* Petició de paraula – The Suffragettes – Sra. Patricia Comesaña.

 

 17 GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Moció per la retirada de les mines del territori sahrauí i en defensa del poble sahrauí.

 

 18 GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 

19 GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 

 Moció per humanitzar l’espai públic de Santa Coloma de Gramenet.

 Moció en defensa dels drets i llibertats. Despenalització del topless.

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Grup Municipal ERC – 

Grup Municipal ECP – 

Grup Municipal C’s –