ORDRE DEL DIA

Únic

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITAT, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA

[Servei d'Assumptes Generals]

Sorteig per a la formació de les meses electorals corresponents a les Eleccions Generals del dia 10 de novembre de 2019.