ORDRE DEL DIA

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 8/2019, corresponent a la sessió extraordinària del dia 15 de juny de 2019.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

2.1 – Tinència d’alcaldia d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports – Ratificar l’acord número 11 de la Junta de Govern Local del dia 9 d’abril de 2019, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès, per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.

 

2.2 - Tinència d’alcaldia d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports – Ratificar l’acord número 18 de la Junta de Govern Local del dia 21 de maig de 2019, relatiu a l’aprovació de la pròrroga de la subvenció per a l’any 2019 per a restablir l’equilibri econòmic i financer del Centre Esportiu Raval (CER).

 

2.3 – Alcaldia [Secretaria General/Serveis Jurídics] – Ratificar l’acord número 4 de la Junta de Govern Local del dia 4 de juny de 2019, relatiu a l’aprovació dels models de declaració de béns patrimonials i de participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la renda i, en el seu cas, societats, i la declaració de causes de possible incompatibilitat i d’activitats.

 

2.4 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 4049/2019, d’11 d’abril, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.5 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 4052/2019, d’11 d’abril, relatiu al nomenament de dues funcionàries interines.

 

2.6 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 4069/2019, de 12 d’abril, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

 

2.7 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 4199/2019, de 23 d’abril, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

 

2.8 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 4201/2019, de 23 d’abril, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

 

2.9 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 4202/2019, de 23 d’abril, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.10 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 4707/2019, de 7 de maig, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

 

2.11 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 4809/2019, de 9 de maig, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

 

2.12 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 5187/2019, de 17 de maig, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.13 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 5248/2019, de 17 de maig, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.14 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 5409/2019, de 23 de maig, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.15 - Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana – Ratificar el decret número 5710/2019, de 29 de maig, relatiu a aprovar la liquidació de càrregues urbanístiques d’una finca del carrer Amèrica, 11-21.

 

2.16 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 5766/2019, de 30 de maig, relatiu a una contractació d’interinitat.

 

2.17 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 5790/2019, de 30 de maig, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.18 - Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 5826/2019, de 31 de maig, relatiu al cessament de la Sra. Zaida Muxí Martínez com a directora d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública i Civisme.

 

2.19 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 5855/2019, de 3 de juny, relatiu a una contractació d’interinitat.

 

2.20 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 5858/2019, de 3 de juny, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.21 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 5885/2019, de 3 de juny, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.22 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 5888/2019, de 3 de juny, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.23 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 6017/2019, de 5 de juny, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.24 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar el decret número 6168/2019, de 7 de juny, relatiu a una compatibilitat.

 

2.25 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 6219/2019, de 12 de juny, relatiu a una contractació laboral de relleu.

 

2.26 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Serveis Econòmics] – Ratificar el decret número 6268/2019, de 13 de juny, relatiu a l’aprovació d’una modificació de crèdit de modalitat de suplement finançat amb baixes per anul•lació per import de 36.884,96 €.

 

2.27 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 6292/2019, de 13 de juny, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.28 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 6376/2019, de 14 de juny, relatiu a una contractació d’interinitat.

 

2.29 - Alcaldia [Secretaria General] – Ratificar el primer punt i donar compte de la resta d’acords del decret número 6414/2019, de 15 de juny, relatiu al nomenament amb caràcter transitori de personal d’assessorament o de confiança especial i directiu.

 

2.30 – Alcaldia [Secretaria General] – Ratificar els punts segon i del cinquè al novè i donar compte de la resta d’acords del decret número 6415/2019, de 15 de juny, relatiu al funcionament provisional de l’ajuntament.

 

2.31 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 6633/2019, de 21 de juny, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.32 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 6856/2019, de 27de juny, relatiu al nomenament de dos funcionaris interins.

 

2.33 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 6958/2019, de 2 de juliol, relatiu al nomenament de dos funcionaris interins.

 

2.34 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 6960/2019, de 2 de juliol, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.35 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 7079/2019, de 4 de juliol, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

 

2.36 – Alcaldia [Secretaria General] – Ratificar el decret número 7138/2019, de 5 de juliol, relatiu a complementar el decret de funcionament provisional de l’Ajuntament.

 

2.37 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 7261/2019, d’11 de juliol, relatiu al nomenament d’una funcionària interina.

 

2.38 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 7322/2019, de 15 de juliol, relatiu al nomenament d’un funcionari interí.

 

2.39 – Alcaldia – Ratificar el decret número 7550/2019, de 17 de juliol, relatiu al cessament del personal eventual d’assessorament o de confiança especial i directiu. Règim, aprovació del nombre i nomenament de personal de confiança especial.

 

2.40 – Alcaldia [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar els punts de primer a quinzè del decret número 7544/2019, de 17 de juliol, relatiu a reestructuració organitzativa del nou cartipàs.

 

 

3

 

ALCALDIA

 

Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'apartat núm. 10 relatiu a l'aprovació, actualització i retiment de comptes de les Cartes de Serveis.

 

4

 

ALCALDIA

 

Proposta d'aprovació de les festes locals del municipi per a l’any 2020.

 

 

5

 

ALCALDIA

 

Donar compte de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2019.

 

 

6

 

ALCALDIA

 

Proposta d’aprovació de l’acord de modificació dels estatuts de l’Associació de Municipis i Entitats de l’Aigua (AMAP).

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'article 16.1 de les bases d'execució del pressupost.

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

Proposta d'aprovació de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2019.

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

Proposta de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2019 en la modalitat de crèdit extraordinari/ suplements de crèdit.

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

Donar compte de la finalització  del Pla Econòmic Financer 2017-2018.

 

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

Proposta d’aprovació de la creació de dues places i dos llocs de treball de tècnic/a de dinamització per execució de sentència.

 

 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

Proposta de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de maig de 2019, d’aprovació de la declaració de la necessitat d’iniciar la licitació del contracte d’obres de remodelació del passeig de la Salzereda, fase II, i delegació a l'alcaldia de l'adjudicació del contracte.

 

13

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Rescindir la concessió i donar de baixa la parada número 32 i el magatzem número 14 del mercat municipal de Singuerlin a nom de l’empresa CARNS MIYO SL.

 

 

14

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Acceptar la renúncia  de la concessió de la parada número 25 del mercat municipal de Singuerlin amb efectes del 31 de març de 2019.

 

 

15

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Proposta d'aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents amb l’empresa IDONIA NATUR SL, per atendre les necessitats dels Ambients Escolars, així com la neteja del Casal dels Infants, l'Institut-Escola Pallaresa, l'Aula Ambiental Isabel Muñoz, el Servei de la Dona/CIBA i els Lavabos del Parc de Can Zam.

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

 

16

 

 

 

17

 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 

Moció sobre la realització d’un procés constituent per decidir la Santa Coloma de Gramenet del Segle XXI.

Moció perquè l’Ajuntament demani formalment al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la derogació de l’ordre anomenada “Operació Toga” dins del terme municipal.

 

  • ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

 

Esmena a la totalitat sobre la manca d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Santa Coloma de Gramenet.

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal ERC – 2 preguntes.

Grup Municipal ECP – 2 precs i 3 preguntes

Grup Municipal C’s –