Sessió 12/2019 Ple extraordinari del mes d'octubre

Número: 12/2019
Sessió: Extraordinària
Data: 15 d'octubre de 2019
Hora: 10.00 h
Lloc: Sala de Plens

ORDRE DEL DIA

Únic

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITAT, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA

[Servei d'Assumptes Generals]

Sorteig per a la formació de les meses electorals corresponents a les Eleccions Generals del dia 10 de novembre de 2019.