Habitatges i locals destinats a l'arrendament i cessions d'ús a tercers - 2018

Font: Servei de Compres i Gestió Patrimonial
Data d'actualització: 14/11/2019
Propera actualitzación: 01/05/2020

Habitatges i locals

DESCRIPCIÓ DE L'IMMOBLE   ADREÇA USOS
HABITATGE A L'AV. DELS BANÚS 21 AV. BANÚS, NÚM. 21, ÀTIC 2A SERVEIS SOCIALS / EXPROPIATS
LOCAL 1 AL CARRER CABRERA, NÚM. 23 C. CABRERA, NÚM. 23, SOT. 3, 1A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER CABRERA, NÚM. 23 C. CABRERA, NÚM. 23, SOT. 3, 2A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER CABRERA, NÚM. 25 C. CABRERA, NÚM. 25, SOT. 4, 1A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER CABRERA, NÚM. 25 C. CABRERA, NÚM. 25, SOT. 4, 2A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER CABRERA, NÚM. 27 C. CABRERA, NÚM. 27, SOT. 4, 1A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER CABRERA, NÚM. 27 C. CABRERA, NÚM. 27, SOT. 4, 2A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER CABRERA, NÚM. 29 C. CABRERA, NÚM. 29, SOT. 3, 1A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER CABRERA, NÚM. 29 C. CABRERA, NÚM. 29, SOT. 3, 2A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER CABRERA, NÚM. 31 C. CABRERA, NÚM. 31, SOT. 4, 1A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER CABRERA, NÚM. 31 C. CABRERA, NÚM. 31, SOT. 4, 2A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
HABITATGE AL PASSATGE D'EN CARALT PJ. CARALT, NÚM. 13, ÀTIC 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AV. CATALUNYA 32-34,  2-1 (HP) AV. CATALUNYA, NÚM. 32-34, 2N 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AV. CATALUNYA 32-34, 3-1 (HP) AV. CATALUNYA, NÚM. 32-34, 3R 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE LA CIUTADELLA C. CIUTADELLA, NÚM. 27, ENT. 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
LOCAL AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 53 C. CÒRDOVA, NÚM 53, SOT. 3, 3A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 45 C. CÒRDOVA, NÚM. 45, SOT. 3, 3A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 45 C. CÒRDOVA, NÚM. 45, SOT. 3, 4A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 47 C. CÒRDOVA, NÚM. 47, SOT. 3, 3A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 47 C. CÒRDOVA, NÚM. 47, SOT. 3, 4A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 49 C. CÒRDOVA, NÚM. 49, SOT. 2, 3A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 49 C. CÒRDOVA, NÚM. 49, SOT. 2, 4A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 51 C. CÒRDOVA, NÚM. 51, SOT. 2, 3A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 51 C. CÒRDOVA, NÚM. 51, SOT. 2, 4A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 53 C. CÒRDOVA, NÚM. 53, SOT. 3, 4A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 55 C. CÒRDOVA, NÚM. 55, SOT. 3, 3A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 55 C. CÒRDOVA, NÚM. 55, SOT. 3, 4A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 57 C. CÒRDOVA, NÚM. 57, SOT. 3, 3A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 57 C. CÒRDOVA, NÚM. 57, SOT. 3, 4A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 59 C. CÒRDOVA, NÚM. 59, SOT. 2, 3A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER CÒRDOVA, NÚM. 59 C. CÒRDOVA, NÚM. 59, SOT. 2, 4A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
HABITATGE AL CARRER DE LA CULTURA C. CULTURA, NÚM. 64, 3R 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE DALMAU C. DALMAU, NÚM. 23, BXOS. 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DEL DOCTOR  PAGES C. DOCTOR PAGÈS, NÚM. 126, ENT. 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DEL DOCTOR  PAGES C. DOCTOR PAGÈS, NÚM. 67, 1R 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER D'ENRIC GRANADOS C. ENRIC GRANADOS, NÚM. 7-11, 1r 5a SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL HP-2 RBLA. FONDO, NÚM. 15, 3R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL HP2 RBLA. FONDO, NÚM. 17, 4T 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE HP3 ( RBLA. FONDO 21, 3-2) RBLA. FONDO, NÚM. 21, 3R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
LOCAL 1 AL CARRER FORMENTERA, NÚM. 9 C. FORMENTERA, NÚM. 9, SOT. 4, 1A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER FORMENTERA, NÚM. 9 C. FORMENTERA, NÚM. 9, SOT. 4, 2A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
HABITATGE A L' AVINGUDA D'EN FRANCESC MACIA AV. FRANCESC MACIÀ, NÚM. 130, 4T 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER SANT FRANCESC, NÚM. 36, BXOS. 1a C FRANCESC MACIÀ, NÚM. 36, BXOS. 1A SERVEIS SOCIALS 
HABITATGE AL CARRER SANT FRANCESC, NÚM. 36, BXOS. 2a C FRANCESC MACIÀ, NÚM. 36, BXOS. 2A SERVEIS SOCIALS 
HABITATGE A L' AVINGUDA DE LA GENERALITAT AV. GENERALITAT, NÚM. 149, 1R 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER D' IRLANDA C. IRLANDA, NÚM. 116, BXOS. 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
LOCAL 1 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 1 C. JULI GARRETA, NÚM. 1, SOT. 2, 4A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 1 C. JULI GARRETA, NÚM. 1, SOT. 2, 5A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
HABITATGE AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 3 C. JULI GARRETA, NÚM. 3, SOT. 2, 3A SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 5 C. JULI GARRETA, NÚM. 5, SOT. 2, 3A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 5 C. JULI GARRETA, NÚM. 5, SOT. 2, 4A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 7 C. JULI GARRETA, NÚM. 7, SOT. 2, 4A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 7 C. JULI GARRETA, NÚM. 7, SOT. 2, 5A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 9 C. JULI GARRETA, NÚM. 9, SOT. 2, 3A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER JULI GARRETA, NÚM. 9 C. JULI GARRETA, NÚM. 9, SOT. 2, 4A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
HABITATGE AL CARRER DE LETAMENDI C. LETAMENDI, NÚM. 6, BXOS.  FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER LLUÍS MILLET, NÚM. 1-3 C. LLUÍS MILLET, NÚM. 1-3, SOT. 2, 1A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER LLUÍS MILLET, NÚM. 1-3 C. LLUÍS MILLET, NÚM. 1-3, SOT. 2, 2A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
HABITATGE AL CARRER DE MAGALHAES C. MAGALHAES, NÚM. 46, 2N 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE  MARIÀ FORTUNY C. MARIÀ FORTUNY, NÚM. 5, BXOS. 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER D'EN  MAS MARI C. MAS MARÍ, NÚM. 26, ÀTIC 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DEL MAS MARI C. MAS MARÍ, NÚM. 90, 1R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
LOCAL AL CARRER MENORCA, NÚM. 39 C. MENORCA, NÚM. 39, SOT. 5, 3A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER MENORCA, NÚM. 41 C. MENORCA, NÚM. 41, SOT. 5, 1A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER MENORCA, NÚM. 41 C. MENORCA, NÚM. 41, SOT. 5, 2A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL AL CARRER MENORCA, NÚM. 43 C. MENORCA, NÚM. 43, SOT. 5, 1A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 1 AL CARRER MENORCA, NÚM. 45 C. MENORCA, NÚM. 45, SOT. 3, 3A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL 2 AL CARRER MENORCA, NÚM. 45 C. MENORCA, NÚM. 45, SOT. 3, 4A FOMENT DEL COMERÇ AL BARRI I SERVEIS SOCIALS
LOCAL QUIOSC A LA PLAÇA PAU CASALS PÇA PAU CASALS CENTRE ORNITOLÒGIC
LOCAL QUIOSC A LA PLAÇA DE LA VILA PÇA  VILA QUIOSC - BAR
HABITATGE AL CARRER DE  MILA I FONTANALS C. MILÀ I FONTANALS, NÚM. 13, 1R 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE MILÀ C. MILÀ, NÚM. 56, 1R INT. SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE C. MOSSÈN CAMIL ROSSELL (ERNEST LLUCH) NÚM. 15-17, 1R 2A C. MN. CAMIL ROSSELL, NÚM. 15-17, 1R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE  MONTEVIDEO C. MONTEVIDEO, NÚM. 27, ÀTIC 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER MOZART, NÚM. 56 C. MOZART, NÚM. 56, 1r 4a SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE NAPOLS C. NÀPOLS, NÚM. 73, 2N 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L'AVINGUDA DE LA  PALLARESA AV. PALLARESA, NÚM. 108, 1R 5A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L'AVINGUDA  PALLARESA AV. PALLARESA, NÚM. 60, 2N 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L' AVINGUDA DE LA  PALLARESA AV. PALLARESA, NÚM. 72, ENT. 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DELS PIRINEUS C. PIRINEUS, NÚM. 13, SEMISOTERRANI SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER  DELS PIRINEUS C. PIRINEUS, NÚM. 9-11, A, 2N 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER POMPEU FABRA C. POMPEU FABRA, NÚM. 60, 1R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER D'EN PONS I PONS - SARDANA C. PONS I PONS, NÚM. 17, 1R 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER D'EN PONS I PONS - SARDANA C. PONS I PONS, NÚM. 31, 3R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE RAMON LLULL C. RAMON LLULL, NÚM. 12, 2N 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DEL RELLOTGE C. RELLOTGE, NÚM. 19, ÀTIC 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER  DELS ROVIRALTA C. ROVIRALTA, NÚM. 1, ENT. 4A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL PASSEIG DE LA SALZEREDA PG. SALZEREDA, NÚM. 28, 5È 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE  A L'AVINGUDA DEL  SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 11, 1R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A  L'AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 11, 1R 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 11, 2N 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 11, 2N 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 11, 3R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 11, 3R 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 11, 4T 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 11, 4T 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 11, 4T 4A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI C. SANATORI, NÚM. 13, 1R 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 13, 1R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 13, 1R 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 13, 2N 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 13, 3R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 13, 3R 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 13, 3R 4A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 15, 1R 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L' AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 15, 2N 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 15, 2N 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 15, 3R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L'AVINGUDA DEL SANATORI AV. SANATORI, NÚM. 15, 3R 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE SANTA ANNA C. SANT ANNA, NÚM. 24, 1R 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE SANT ERNEST C. SANT ERNEST, NÚM. 18, SOT. 2, 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE SANT FRANCESC C. SANT FRANCESC, NÚM. 40, ENT. 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE SANT JERONI C. SANT JERONI, NÚM. 47, 1R 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE  SANT JOAQUIM C. SANT JOAQUIM, NÚM. 132, 1R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER SANT JOAQUIM, NÚM. 37 C. SANT JOAQUIM, NÚM. 37, BXOS. 1a SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L'ESPAI CÍVIC DEL RAVAL (S.JORDI 40B, 2-1) C. SANT JORDI, NÚM. 40 B, 2N 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L'ESPAI CÍVIC DEL RAVAL (S.JORDI 40A, 1-4) C. SANT JORDI, NÚM. 40, A, 1R 4A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE A L'ESPAI CÍVIC DEL RAVAL (S.JORDI 40B, 1-1) C. SANT JORDI, NÚM. 40, B, 1R 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE SANTIAGO RUSIñOL C. SANTIAGO RUSIÑOL, NÚM. 61, 1R 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER D'EN PONS I PONS - SARDANA C. SARDANA, NÚM. 17, 1R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER D'EN PONS I PONS - SARDANA C. SARDANA, NÚM. 17, 1R 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER D'EN PONS I PONS - SARDANA C. SARDANA, NÚM. 17, 2N 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER D'EN PONS I PONS - SARDANA C. SARDANA, NÚM. 17, 3R 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER DE  SICILIA C. SICÍLIA, NÚM. 15, ENT. 2A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE  AL CARRER D'EN  SINGUERLIN C. SINGUERLIN, NÚM. 36, 1R 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE  AL CARRER D'EN  SINGUERLIN C. SINGUERLIN, NÚM. 36, 1R 4A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE  AL CARRER D'EN  SINGUERLIN C. SINGUERLIN, NÚM. 36, 2N 3A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE  AL CARRER D'EN  SINGUERLIN C. SINGUERLIN, NÚM. 36, 2N 4A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE AL CARRER VERDI, NÚM 55 C. VERDI, NÚM. 55, 2n 3a SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS
HABITATGE HP3 ( RBLA. FONDO 25/VERDI 60, 5-1) C. VERDI, NÚM. 64, 5È 1A SERVEIS SOCIALS / REALLOTJAMENT EXPROPIATS