Centre d'informació i Assesorament a Persones Estrangeres (CIAPE)

CITA PRÈVIA

A partir de dilluns 5 de novembre de 2018, les persones que vulguin informació o tramitacions d’estrangeria, participar al Servei de Primera Acollida o entrevistes relatives a informes d’arrelament, hauran de sol·licitar CITA PRÈVIA PRESENCIALMENT

CIAPE - Centre Cívic Pins, carrer Pirineus 2.- Tel.: Tel. 93 466 39 40

Horari:

  • de dilluns a dijous, de 9:30 a 13:30
  • els dilluns i dimecres de 16:00 a 18:00.

El CIAPE té la finalitat de desenvolupar accions d’informació, assessorament i acollida per facilitar l’accés normalitzat als recursos i serveis municipals a les persones estrangeres en condicions d’igualtat. A més, també ofereix tant a la població estrangera com autòctona informació i formació sobre l’entorn cultural, drets i obligacions i recomanacions per la convivència.

 En aplicació de la Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya 10/ 2010, del 7 de maig, es posa en marxa el Servei de primera Acollida per a persones estrangeres:

  • S’ofereixen sessions de benvinguda adreçades a les persones nouvingudes per tal que puguin desenvolupar-se autònomament en el municipi.
  • S’organitzen cursos de coneixement de l’entorn amb la finalitat de donar informació sobre la societat d’acollida, els drets i deures fonamentals, els recursos públics i privats, la llei d’estrangeria i el coneixement del mercat laboral.

L’aprofitament de les sessions es valorarà com un element positiu per a l'obtenció de l’informe d’arrelament social quan es tramiti l’autorització o la renovació del permís de residència. El CIAPE, ofereix també un servei d’assessoria jurídica  conjuntament amb el CITE.

Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE)

El CITE és una entitat sense ànim de lucre que des del 1986 presta serveis d’assessorament legal en matèria d’estrangeria, de manera gratuïta, a les persones immigrades. S’ofereix assessorament jurídic sobre:

  • La llei d’estrangeria i el seu reglament.
  • Informació i assessorament a professionals i empresaris interessats en la contractació de treballadors estrangers.
  • Tramitació de permisos de residència i treball, nacionalitzacions, al·legacions contra expulsions.

Centre Cívic Pins. C. Pirineus, 2 - Tel. 93 466 39 40

e-mail: ciape@gramenet.cat