Taula salut mental

La Taula Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet és un espai de participació i coordinació en el que hi trobem l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, recursos assistencials i entitats del tercer sector que treballen en la prevenció o atenció de trastorns mentals o drogodependències a la ciutat.

La plataforma, que va néixer el 2021 i està coordinada pel Servei de Salut Pública de l'Ajuntament, té com a objectiu afavorir la coordinació dels serveis i entitats, detectar i cobrir necessitats en l'àmbit, sensibilitzar la població sobre la problemàtica dels trastorns mentals i les addiccions, i afavorir la normalització social de les persones afectades.

Des del web salutmental.info, dona a conèixer els recursos de la ciutat, informa sobre els trastorns mentals i les addiccions, respondre preguntes de persones afectades i familiars i altres.

La Taula Salut mental i addiccions impulsa accions com ara:

Jornades biennals de la Taula Salut mental i addiccions.

Adreçades a professionals, agents socials, persones afectades i familiars:

 • V Jornada SMA Un temps d'incertesa i cansament (2021)
 • IV Jornada SMA La salut mental d'infants i joves és cosa de tothom (2019)
 • III Jornada SMA Sumem experiències, sumem visions (2017)
 • II Jornada SMA Un repte comunitari (2014)
 • I Jornada de Salut mental comunitària Per tu, per tothom (2012).

Activitats de sensibilització i lluita contra l'estigma.

També es dona suport al moviment associatiu en temes d'atenció a la salut mental i a programes de normalització social i lleure constructiu adreçats a persones amb trastorns mentals joves (Xarxa Joves) i adultes (Club social Gramenet). L'Ajuntament té un conveni amb Salut Mental Catalunya per impulsar aquests serveis.

A més s'afavoreix l'oferta d'activitats de sensibilització al voltant del tema a centres educatius mitjançant el Programa d'Activitats educatives complementàries del Servei d'Educació.

 • Informe 2019 Taula SMA
 • Informe 2018 Taula SMA
 • Informe 2017 Taula SMA
 • Informe 2016 Taula SMA
 • Informe 2015 Taula SMA
 • Informe 2014 Taula SMA
 • Informe 2013 Taula SMA
 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Salut pública, Pla municipal sobre drogues, programa Emociona't)
 • Ass. TDA-H Santa Coloma de Gramenet
 • Ass. Activament
 • Ass. Ammame
 • Ass. Asaupam
 • F. Salut Mental Catalunya (Club social Gramenet, Xarxa Joves, Espai Situa't)
 • Fund. Champagnat (CO Rialles)
 • Fund. Malalts Mentals de Catalunya
 • Fund. Hospital de l’Esperit Sant
 • Fund. Tallers Catalunya
 • Fund. Vidal i Barraquer (Centre de salut mental infantil i juvenil -CSMIJ-, ECID, Hospital de dia per a adolescents)
 • Hospital Germans Trias i Pujol
 • Institut Català de la Salut (Servei d’atenció primària)
 • Parc de Salut Mar (Centre assistencial Dr. Emili i Mira, Centre de salut mental d’adults Martí i Julià -CSMA- i CAS Santa Coloma)