Taula Salut mental i addiccions

La Taula Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet és un espai de participació i coordinació que forma part del Consell de Benestar social. Està foramda per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, recursos assistencials i entitats del tercer sector que treballen en la prevenció o atenció de trastorns mentals o drogodependències a la ciutat.
La plataforma, que va néixer el 2012 i està coordinada pel Servei de Salut Pública de l'Ajuntament, té com a objectiu afavorir la coordinació dels serveis i entitats, detectar i cobrir necessitats en l'àmbit, sensibilitzar la població sobre la problemàtica dels trastorns mentals i les addiccions, i afavorir la normalització social de les persones afectades.
Des del web salutmental.info, dona a conèixer els recursos de la ciutat, informa sobre els trastorns mentals i les addiccions, respondre preguntes de persones afectades i familiars i altres.
La Taula Salut mental i addiccions impulsa accions com ara:

Jornades biennals de la Taula Salut mental i addiccions

INSCRIPCIÓ VI JORNADA SALUT MENTAL I ADDICIONS

Adreçades a professionals, agents socials, persones afectades i familiars:

  • V Jornada SMA Un temps d'incertesa i cansament (2021)
  • IV Jornada SMA La salut mental d'infants i joves és cosa de tothom (2019)
  • III Jornada SMA Sumem experiències, sumem visions (2017)
  • II Jornada SMA Un repte comunitari (2014)
  • I Jornada de Salut mental comunitària Per tu, per tothom (2012).

Activitats de sensibilització i lluita contra l'estigma

També es dona suport al moviment associatiu en temes d'atenció a la salut mental i a programes de normalització social i lleure constructiu adreçats a persones amb trastorns mentals joves (Xarxa Joves) i adultes (Club social Gramenet). L'Ajuntament té un conveni amb Salut Mental Catalunya per impulsar aquests serveis.

A més s'afavoreix l'oferta d'activitats de sensibilització al voltant del tema a centres educatius mitjançant el Programa d'Activitats educatives complementàries del Servei d'Educació.

Composició de la Taula