Pla d'infraestructures de transports de Catalunya 2006 - 2026.

codi Municipal: PU-133a/PD

  • codi Gencat:  GOV / 310 / 2006
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 25/07/2006
  • Data publicació expedient (DOGC): 27/07/2006

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: