Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM)

codi Municipal: PU-211/PD

 

Expedient aprovat Inicialment

L'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de l'AMB deixa enrere el PGM de 1976 i projecta cap el 2050 una metròpolis més eficient, cohesionada, natural, sostenible, equilibrada i justa. El pla preveu més de 120.000 habitatges assequibles, 15 noves àrees de centralitat, 240 km d'avingudes metropolitanes i 870 km d'eixos verd

El PDU aposta per un model de desenvolupament urbanístic metropolità totalment renovat que permetrà donar resposta a les necessitats de la població i fer front als nous reptes, com la descarbonització o el canvi climàtic. El nou Pla projecta una metròpolis de Barcelona regenerada, renaturalitzada, equitativa, policèntrica i cohesionada.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (CMAMB): 21/03/2023.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  03/04/2023.
  • Butlletí Oficial de l'Estat (BOE):  20/04/2023.
  • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC):  12/04/2023.
  • Diari El Periódico:  17/04/2023.
  • Diari La Vanguardia:  19/04/2023.
  • Web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet:  11/04/2023.

PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA:
-

FINS AL 30 D'OCTUBRE DE 2023.

AMPLIAT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS AL 29 DE DESEMBRE DE 2023.

(Acord del Consell Metropolità del 24 d'octubre de 2023)

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

EXPEDIENTS RELACIONATS:
.

- Existeix un expedient de suspensió de llicències relacionat:

  • Suspensió de la tramitació de Plans Urbanístics derivats, projectes de gestió urbanística, projectes d'urbanització, parcel.lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació, enderrocs i d'instal.lacions o ampliació d'activitats o usos concrets, així com d'altres autoritzacions municipals. Es pot consultar aquí.