La Taula Local d’Habitatge i Pobresa Energètica és un espai de treball en el què es reuneixen els agents clau, tant del propi Ajuntament com del tercer sector social i altres administracions o organismes.

Les finalitats principals de la Taula són posar en comú les necessitats i problemàtiques detectades pels actors socials del municipi, millorar la diagnosi, debatre i elaborar línies estratègiques de treball i generar propostes per trobar solucions integrals i efectives per garantir el dret a l’accés d’un habitatge digne.

 

 

Composició de la Taula Local d'Habitatge i Pobresa Energètica

  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

  • Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
  • T.A. Àrea d'Urbanisme, Habitatge, Medi ambient i Ecologia urbana, Espai públic, Via pública, civisme i Seguretat ciutadana
  • T.A. Àrea d'Educació, Drets socials, Infància, Joventut i Esports
  • T.A. delegat d'Urbanisme i habitatge
  • Regidor ponent de Drets socials
  • GM Gent d'Esquerres, ICV-EUIA
  • GM PSC
  • GM SOM Gramenet
  • GM Ciutadans
  • GM PP
  • Dira. d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat
  • Dira. d'Urbanisme, Habitatge i Medi ambient
  • Dira. de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, RRHH, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat
  • Policia Local
  • Servei d'Atenció a la Infància i les famílies
  • Dep. Avaluació de Programes
  • Servei de Convivència
  • Servei de Gestió Urbanística i Habitatge
  • Servei de Compres i Gestió Patrimonial
  • Coord. Programes de Serveis Socials
  • Oficina Tècnica del PLIS
  • Gramepark S.A.
  • Oficina Local d’Habitatge

  Entitats

  • PAHV de Santa Coloma de Gramenet
  • PAHV de Barcelona
  • Aliança contra la Pobresa energètica. Barcelona
  • FAVGRAM
  • Creu Roja del Barcelonés Nord
  • Fundació Integramenet
  • Caritas

  Altres organismes i administracions

  • Agència Catalana de l’Habitatge. Generalitat de C.
  • Mossos d’Esquadra de Catalunya. Generalitat de C.
  • Defensora de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet
  • Secretaria Judicial dels Jutjats de Santa Coloma de Gramenet
  • Col·legi Procuradors Tribunals Barcelona
  • Col·legi d’Advocacia de Barcelona
  • CCOO Barcelonés
  • UGT Barcelonés

    

    

   Persones de contacte

   Marta Calero

   Cap del Departament d'Avaluació de programes

   Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

   Tel. 93 462 40 00 ext. 2543

   calerolm@gramenet.cat

    

    

    

    

   Francisco Roldán

   Cap de Serveis d'Habitatge

   Oficina Local d'Habitatge

   Gramepark SA

   Plaça José Cámara de la Hoz, S/N

   Tel. 93 392 47 45

   froldan@gramepark.cat