SAI LGBTI+

Servei d'Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere

El SAI LGBTI+ és un servei integral per informar, acompanyar i sensibilitzar a persones i entitats sobre l’orientació sexual, l’expressió i la identitat de gènere i per prevenir la LGBTI-fòbia. Atén tant a persones LGBTI+ com al seu entorn i a professionals que treballen en àmbits sensibles.

Aquest recurs municipal ofereix una atenció integral en tots els àmbits de la vida de les persones i es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI.

En alguns àmbits concrets ofereix atenció psicològica, assessorament jurídic, acompanyament a les víctimes de LGBTI-fòbia, és l’encarregat de tramitar les incidències i denúncies administratives per fets LGBTI-fòbics i de derivar a les persones LGBTI+ als recursos corresponents. A més a més també s’encarrega de tramitar el canvi de nom de les persones trans* en la documentació d’àmbit català i d’assessorar sobre els tràmits necessaris per canviar-lo en la documentació d’àmbit estatal.

Contacte:
Telèfon: 671 070 791
De dilluns a divendres.
També podeu enviar un whatsapp al mateix número de telèfon. O enviar un mail a: lgtbi@gramenet.cat