CONVOCATÒRIA SEGELL RECONEIXEMENT CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA (CAI) 2017-2018

El Segell CAI vol fer valer un model de gestió centrat en un enfocament de drets de la infància, promovent mecanismes reals de la participació infantil, i un model de treball de coordinació interna, treball transversal, i coordinació amb altres actors que tenen a veure amb la infància i l’adolescència dins el municipi.

A través del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comitè Espanyol reconeix als Governs Locals que compleixen amb els requisits establerts a tal efecte, que es recullen en el document de bases de Convocatòria Segell CAI 2017-2018.

Considerant, que el nostre  municipi compleix amb els requisits estipulats a les bases de la convocatòria por UNICEF, amb data 18 de desembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va determinar el seu desig de sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol el segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, moció que va ser aprovada per unanimitat.

Aquesta és una acció que es recull al Pla d’Acció Municipal (PAM), 2016-2019, en concret és l’acció 295: “Gestió i del segell re reconeixement de ciutat amiga de la infància”  

Documents

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Diagnóstico de la Infancia y la adolescencia de Santa Coloma de Gramenet

VIII Convocatoria de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia UNICEF Comité Español

2 MB
icon Memoria de actividades a favor de la infancia y la adolescencia

VIII Convocatoria de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia UNICEF Comité Español

823 KB
icon Plan de Infancia y Adolescencia

1 MB