Taula Local de la Infància

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet té una llarga trajectòria en la promoció de polítiques públiques orientades a la infància, i des de fa molts anys existeixen a la ciutat mecanismes, tant formals com informals, que promouen i coordinen el treball en xarxa en l’àmbit de la infància.

El desembre de 2015 es constitueix la Taula Local d’Infància de Santa Coloma de Gramenet. Amb la creació d’aquest organisme es reconeixen totes les experiències que s’estaven portant a terme des de feia temps i s’agrupen els espais de treball en xarxa al voltant de la infància en risc vigents al territori, estructurant un espai de compromís formal de participació.

En aquell moment la Taula Local d’Infància de Santa Coloma de Gramenet esdevé un espai de treball interdisciplinari i un instrument de coordinació entre professionals de diferents serveis per a la prevenció, detecció i atenció a la infància, per abordar les situacions de la infància en risc. Una taula liderada des de Serveis Socials que va tenir com a primer projecte l’elaboració del Protocol d’actuació en situacions de risc i maltractament infantil i adolescent a Santa Coloma de Gramenet, un document que es va presentar a finals del 2018.

Durant el 2019 es presenta el Protocol a tots els serveis i recursos de la ciutat, i es comença a abordar el següent objectiu: la redacció del reglament de la pròpia taula. Després de força reflexions es considera que cal ampliar la mirada i enfocar-ho d’una forma més integral, treballant amb la infància des d’una perspectiva de col·lectiu divers i on tractar les situacions globals que els afecten com la participació o l’ús de l’espai públic, i poder incorporar la perspectiva del gènere, la cultural, la inclusió...

Durant el 2020, amb la irrupció de la pandèmia, tota aquesta feina queda estroncada i el funcionament de la Taula d’Infància agafa un nou format i es converteix en espais més bidireccionals entre els serveis, molt concentrats en resoldre temes concrets.

Actualment, un cop recuperada la normalitat i superades les limitacions de la COVID, s’ha reprès el funcionament de la Taula Local d’Infància amb l’objectiu de donar-li un nou impuls, amb la mirada posada en tota la infància i amb la participació i implicació dels diferents agents que treballen per la Infància.

La Taula continua funcionant en sessions plenàries i s’han creat comissions de treball per abordar temàtiques concretes que es consideren cabdals ara mateix. Aquestes comissions inicialment són:

  • Comissió de Salut i Esport
  • Comissió 0-6
  • Comissió de participació infantil i juvenil
  • Comissió de Drets Socials

Si treballeu en l’àmbit d’infància us convidem a participar en aquest òrgan i a fer aquelles aportacions que considereu útils per millorar el dia a dia de la infància de la nostra ciutat.