Gramepark posa al seu abast aquest canal per a comunicar o denunciar fets, irregularitats, riscos, accions o omissions que puguin implicar la comissió de delictes, incompliments de les normatives i lleis que li són aplicable a l'entitat.