Relació de llocs de treball 2021

LLOCS DE TREBALL

Gramepark/Oficina        
Gerent (1) Gerent 1             70.000,00 €
Cap Serveis Corporatius Titulat/da Grau Superior 1             50.275,10 €
Arquitecte/a Titulat/da Grau Superior 1             38.843,90 €
Cap Departament d'Habitatge Cap de Negociat 1             43.483,40 €
Cap Departament de Mobilitat i Comercial Cap de Negociat 1             43.483,40 €
Cap de Negociat Comptabilitat Cap de Negociat 1             35.442,95 €
Cap Departament Manteniment Cap de Negociat 1             34.513,10 €
Cap Departament Administratiu Cap de Negociat 1             31.588,25 €
Suport Departament tècnic Cap de Negociat 1             31.588,25 €
Administratiu/va (2) Administratiu/va Oficial 1a 10             27.234,35 €
Administratiu/va  Administratiu/va Oficial 2a 6             24.794,45 €
SUMA 25  
Gramepark/Aparcaments de Rotació
Cap de trànsit  Cap de trànsit de 1a 1             28.476,50 €
Gramepark/Grues i Parquímetres  
Encarregat/da Grues i parquímetres Encarregat/da General 1             41.357,00 €
Cap de trànsit (3) Cap de trànsit de 1a 8             28.476,50 €
Cap de trànsit  Cap de trànsit de 2a 3             27.070,55 €
Cap de trànsit comodí  Cap de trànsit de 1a 0             31.295,75 €
Cap de trànsit torn especial Cap de trànsit de 1a 2             35.628,10 €
Cap de trànsit comodí  Cap de trànsit de 2a 1             29.889,80 €
Conductor/a de grua Conductor/a mecànic 6             28.367,00 €
Conductor/a de grua torn especial Conductor/a mecànic 2             35.158,55 €
SUMA 23
TOTAL EMPRESA 49
(1) Contracte d'alta direcció (14 pagues)
(2) Un treballador/a al 50%
(3) Dos treballadors/es al 25%
(*) El sou anual inclou la totalitat dels conceptes salarials, excepte l'antiguitat
Actualitzat a 10 de maig  2021

Taules Retributives de Gramepark SA