Presidenta
Sra. Lidia Montero Cos (PSC)


Vicepresident
Sr. Jordi Mas Herrero (PSC)

Consellers Delegats:
Sra. Ana Maria Muñoz Martínez  Directora de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humans, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de la Ciutat.
Sra. Zaida Muxí Martínez Directora d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai públic, Via Pública i Civisme.

Membres del Consell d’Administració:
Sr. Esteban Serrano Ortín (PSC)
Sr. Luis Javier Fuentes Muñoz (PSC)
Sra. Ana Belén Moreno Jorge (PSC)
Sr. Álvaro Rodilla García
(PSC)
Sr. Diego Arroyo Bote (PSC)

Sr. Jordi García Jané (SOM-GRAMENET)
Sr. Salvador Tovar Funes (CIUTADANS)
Sr. Jonatan Fornés Martínez (GENT D'ESQUERRES-ICV/EUiA)
Sr. David Zambrana Lorenzo (PP)

Secretari del Consell d’Administració: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas
(Secretari de l’Ajuntament)

Gerent:Oscar García Dávila.