President
Sr. Esteve Serrano Ortín (PSC)


Vicepresidenta
Sra. Ana Belén Moreno Jorge (PSC)

Consellers Delegats:
Sr. Fernando Hernández Baena: Gerent de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Sra. Ana Muñoz Martínez: Directora de economía i finances

Membres del Consell d’Administració:
Sra. Rosina Vinyes Ballbé : Assessora de habitatge, urbanisme i espais públics.
Sr. Toni Atienza Martínez (PSC)
Sra. Barbara Ferrer Escobar (PSC)
Sr. Toni Suárez Pizarro (PSC)

Sr. Jesús Sánchez Téllez (EN COMÚ PODEM)
Sr. Salvador Tovar Funes (CIUTADANS)
Sr. Samuel Núñez Amela (ERC)

Secretari del Consell d’Administració: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas
(Secretari de l’Ajuntament)

Gerent/a: Miquel Bagudanch Gené