Cercador d'escoles per proximitat

Des d’aquest apartat podeu consultar, segons l’adreça on estigui empadronat/da l’infant o segons el document d’identificació del pare, mare o tutor/a legal, els centres d’ensenyament que té assignats per àrea territorial de proximitat, els quals tindran la mateixa puntuació.

Totes les adreces de la ciutat s’associen a l’illa a la qual pertanyen per un procediment automatitzat.

Cliqueu aquí per accedir al cercador d’escoles.