Normativa educació secundària

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Decret 187/2015

de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015)

3 MB
icon Ordre ENS/108/2018

de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 7659, de 9.7.2018).

777 KB
icon Resolució ENS/1252/2014

de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6639, de 6.6.2014).

34 KB
icon Resolució ENS/1432/2013

de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6409, de 3.7.2013).

47 KB