Preguntes pel debat

Debats de la setmana del PAM
Cal enviar un formulari per cada debat en què es vol participar. En un mateix formulari pot enviar diferents preguntes.