Activitats de la Festa del PAM

Inscripció a les activitats
Participant 1
Participant 2
Participant 3
Participant 4
TRANSPORT/TRANSPORTE
(Els temps de recollida no són exactes i es poden veure's allargats en cas de desplegament de plataforma per a persones amb mobilitat reduïda i/o altres circumstàncies / Los tiempos de recogida se podrán ver afectados en caso de despliegue de plataforma para personas con movilidad reducida y/u otras circunstancias)
SOPAR/CENA
Indicar nombre de menús:
CONCERT/CONCIERTO

* Camps obligatoris.