A-01. Ambient del primer nucli urbà a l’entorn dels carrers de Safareig i Sant Jeroni

Es correspon amb el nucli urbà originari de la ciutat constituït entre els segles xvii i xviii al voltant de l’antiga Església del poble i del mas Fonollar situat entre els carrers de Safareig i de Sant Jeroni. Conformen aquest ambient l'espai lliure i les edificacions que encara es conserven del nucli primitiu de la ciutat i que es situen al carrer del Safareig, passatge del Safareig, carrer Nou, carrer del Mas Fonollar, plaça Manent, carrer Sant Jeroni entre la plaça Manent i el carrer Pare Benet, carrers Santa Coloma, Sant Isidre i Pare Benet entre Sant Jeroni i Ciutadella, Pare Benet i Major entre Sant Carles i Sant Josep Oriol.

Els carrers que formen part de l'ambient són estrets i sinuosos, generalment peatonals amb trànsit restringit per als vehicles motoritzats. Molts d'aquests carrers disposen de plataforma única amb una pavimentació que alterna llambordes planes i paviment ceràmic, que ha substituït el paviment original. Els elements urbans d'enllumenat i altres instal·lacions no disposen de gran valor patrimonial.

Els edificis de l'ambient del primer nucli urbà conserven, en general, la parcel·lació i la imatge original. Són majoritàriament edificacions unifamiliars en rengle, alineades a vial, amb dos plantes d'alçada i coberta inclinada amb carener paral·lel a la façana, on predomina el massís sobre el buit format per obertures verticals.

Dins l’ambient hi trobem edificacions barroques de caràcter rural com Can Cendra i masos d'origen més urbà com Can Selva o la masia del carrer Nou i l’antic safareig públic on els habitants de les primeres cases de Santa Coloma rentaven la roba.

Llistat de béns

 

EDIFICIS I ELEMENTS DEL CATÀLEG

Mas Fonollar (EC04)

La Torribera (EC05)

Safareig (EC07)

Can Cendra (EC08)

Can Selva (EC11)

Masia del carrer Nou (EC12)

Cases del carrer Safareig 24 a 26 (EC26)

Cases del carrer Sant Isidre 2 i 4 (EC29)

Portal del carrer Ciutadella 7 (EC34)

Portals del carrer Sant Jeroni 5 i 7 (EC36)

Can Muntlló (EC46)

Acadèmia Fuster (EC63)

Casa del carrer Sant Jeroni 40 (EC64)

Botiga i cases del carrer Santa Coloma (EC70)

Acadèmia Manent (EC75)

 

BÉNS AMB PROTECCIÓ URBANÍSTICA (BPU)

Casa del carrer Ciutadella 7 (A01-01)

Cases del carrer Sant Jeroni 14 i 16 (A01-02)

Cases del carrer Major 36 a 40(A01-03)

Casa del carrer Major 40 (A01-04)

Casa del carrer Major 52 (A01-05)

Cases del carrer Mas Fonollar 16 i 18 (A01-06)

Cases del carrer Safareig 10 a 16 (A01-07)

Cases del carrer Safareig 19 a 27 (A01-08)

Casa del carrer Sant Jeroni 9 (A01-09)