ELECTRICITAT

El Bo Social Elèctric protegeix els consumidors més vulnerables amb descomptes notables en la factura de la llum

Foto d'una bombeta

El Bo Social és un descompte aplicat a determinats col·lectius considerats consumidors vulnerables. Aquest descompte varia segons la situació de cada abonat, el descompte aplicat és d'un 25% fins a un 40% sobre la factura total. Aquest percentatge, depenent de diverses situacions més com el risc d'exclusió social, pot ser encara més gran. Per motius de l'Covid-19 el Govern farà una pròrroga d'aquesta subvenció com a mesura dins del Pla d'Actuació.

REQUISITS:

 • S'ha de ser titular del subministrament elèctric contractat a la residència habitual.
 • Tenir contractat el PVPC, és a dir, el Preu Voluntari per al Petit Consumidor.
 • Ser considerat consumidor vulnerables o vulnerable sever (família nombrosa o monoparental, pensionista, víctima d'el terrorisme o de la violència de gènere, un membre de la unitat familiar amb discapacitat igual o major a l'33%, etc.).
 • No superar el consum màxim de 345 kWh mensual i el 4.140 kWh anual.

AIGUA

L'AMB posa en marxa ajuts especials per al pagament del rebut de l'aigua

Foto d'una aixeta

Davant del gran impacte econòmic que la declaració de l'estat d'alarma a causa de la COVID-19 l'AMB vol fer un èmfasi especial, durant aquest període, en la seva tarifa social de l'aigua i de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR), a la qual es poden acollir totes les famílies que hagin patit una disminució dels seus ingressos a causa de la crisi actual.

Bonificació social de l'aigua per a les famílies

La tarifa social és el mecanisme per aconseguir que les famílies que travessen una situació de dificultat econòmica, especialment en el marc de la crisi actual, disposin d'unes condicions especials per consumir el volum d'aigua que l'OMS estableix com a consum de primera necessitat i estàndard.

L'AMB ha equiparat aquests ajuts i els requisits per accedir-hi als de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que gestiona el cànon de l'aigua, de manera que els clients que accedeixin a una bonificació també podran beneficiar-se de la resta.

La tarifa social es pot sol·licitar en qualsevol moment a la companyia que presti el servei d'abastament d'aigua. A banda de les famílies afectades per la crisi econòmica derivada de la COVID-19, també està adreçada a famílies o persones amb les característiques següents:

 • Unitats familiars en què tots els membres es trobin en situació d'atur.
 • Persones de més de 60 anys que siguin pensionistes de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i que cobrin una pensió mínima.
 • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 75 %, o amb un nivell III de grau de dependència reconeguda per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Amb tot, i en virtut de la Llei 24/2015, de pobresa energètica, del Parlament de Catalunya, no s'interromprà el subministrament d'energia i aigua de les persones que no puguin fer front als rebuts.

Bonificació social de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) per a les famílies

Les persones afectades per la crisi de la COVID-19 que s'acullin a la tarifa social d'aigua de l'AMB també gaudiran d'una reducció en l'import de laTMTR:

 • Es gaudeix d'una bonificació del 50 % de la taxa si el contribuent és beneficiari del cànon social de l'ACA perquè està a l'atur o percep una pensió mínima.
 • Es gaudeix d'una bonificació del 100 % de la taxa si el contribuent és beneficiari del cànon social de l'ACA perquè té un informe dels serveis socials que acredita que es troba en situació de vulnerabilitat.
 • Es gaudeix d'una bonificació del 100 % de la taxa si el contribuent està acollit a algun fons de solidaritat de la companyia subministradora

L’AMB posa en marxa ajuts especials per a pimes i autònoms/es per al pagament del rebut de l’aigua

 • Es tracta de l'ajornament del pagament de les factures de l'aigua durant l'estat d'alarma

https://www.grameimpuls.cat/lamb-posa-en-marxa-ajuts-especials-per-a-pimes-i-autonomses-per-al-pagament-del-rebut-de-laigua/

TELÈFON

Foto de telèfon

El Bo Social Telèfon és una tarifa per al telèfon fix que està destinada a jubilats i pensionistes que compleixin una sèrie de condicions. Aquesta prestació de servei telefònic des d'una ubicació fixa garanteix que qualsevol persona pugui accedir a aquest servei que està considerat universal.

Una tarifa per al telèfon fix en exclusiva i només és aplicable si el telèfon fix és de Movistar. És a dir, per a sol·licitar l'abonament social s'ha de tenir una línia fixa de Movistar que no estigui empaquetada en una tarifa convergent d'ADSL o de línia mòbil.

Això no vol dir que els sol·licitants no puguin tenir l'internet contractat però no pot estar en una tarifa empaquetada amb la línia fixa.

En què consisteix el bo social telefònic?

El bo social telefònic ofereix la contractació de la línia fixa a un preu molt inferior al d'el mercat gràcies als següents descomptes:

 1. Reducció de el 70% de la quota d'alta de línia en el cas que hagis de instal·lar el telèfon per primera vegada. La quota d'alta i instal·lació està actualment en 101,08 euros (IVA inclòs), per la qual cosa es quedaria en 30,324 euros.
 2. Reducció de el 95% de la quota mensual de l'abonament social telefònic, que dependrà de la regió on vives. A la següent taula et mostrem els diferents preus de la quota mensual i el preu en que quedaria amb el 95% de descompte.

No obstant això, el bo social telefònic no inclou la reducció en el cost de les trucades; és a dir, l'única reducció és en l'alta i en la quota mensual.

Requisits

Només els jubilats, pensionistes o els que acrediten rebre una pensió privada podran sol·licitar l'abonament social telefònic. A més, caldrà acreditar que la renda familiar sigui inferior els 9.023,50 euros segons l'últim Certificat de l'IRPF en el moment de la sol·licitud.

A més, la persona sol·licitant ha de ser el titular de la línia fixa. Per descomptat, cada any la comercialitzadora sol·licitarà el titular que presenti cada any de nou la documentació i només en cas que continuï complint els requisits podrà seguir gaudint de el bo social telefònic.

Com puc sol·licitar el bo social telefònic?

Per poder gaudir de l'abonament social telefònic de Movistar t'has de posar en contacte amb la comercialitzadora i presentar la documentació pertinent que acrediti que compleixes amb els requisits indicats en l'apartat anterior a través dels següents mitjans:

 • Escrivint un correu electrònic a la següent adreça: abonosocial@telefonica.com.
 • Enviant un fax a l'nombre 901 50 37 00.
 • Mitjançant correu ordinari a l'apartat de correus: 423 Codi Postal: 48080- Bilbao.

Quines dades cal indicar en el moment de la sol·licitud?

Es necessitarà aportar les següents dades i documentació:

 • Nom i cognoms de titular.
 • Número de telèfon fix.
 • Documentació acreditativa que cal presentar: veure aquí. Entre altres coses, s'ha d'enviar el volant d'empadronament col·lectiu o familiar de l'habitatge, fotocòpia de el llibre de família en el cas que apareguin més persones en el padró, etc.