Portada del díptic

L'execució d'aquestes remodelacions es fan seguint les premisses dels camins escolars i s'adapta a les necessitats dels accessos a les escoles Rosselló Porcel, Salvat Papasseit i Mercè Rodoreda. Al projecte s'han incorporat els suggeriments recollits durant el procés participatiu amb el veïnat.

Urbanitzem el carrer Milà i Fontanals (tram Beethoven-Irlanda) amb vorera i calçada a diferent nivell. El sentit de la circulació passarà a ser de Beethoven a Irlanda. Les voreres seran accessibles, tots els passos de vianants en el sentit de la circulació seran elevats atenent els camins escolar. Es renova l'enllumenat públic i l'arbrat. Les línies aèries de les companyies de serveis se soterren, es reserva una línia d'aparcament en cordó en sentit dret de la circulació. El carrer Dr. Pagès (camí escolar) s'urbanitza en plataforma única i passa a ser un vial adaptat als accessos a les escoles esmenades.

Millor mobilitat i sostenibilitat

La nova urbanització d'aquests 6.553M2 combreguen amb el concepte de ciutat sostenible i de compromís de ciutat expressat al Pla d'Acció Municipal (PAM) amb els barris. Millora la mobilitat i se supedita en bona part a les necessitats de la comunitat educativa (pares, alumnes i professionals) creant un entorn més amable i segur, adaptat al desenvolupament de la vida quotidiana dels seus veïns i veïnes. El projecte implica els canvis de sentit de la circulació del c. Cultura i del c. Milà i Fontanals (entre c. Irlanda i Avinguda Generalitat).

Imatges virtuals

Fitxa tècnica

Fitxa tècnica