Formulari

Envelliment Actiu

Formulari de contacte
* Aquests camps són obligatoris / Estos campos son obligatorios
POLÍTICA DE PRIVACITAT: De conformitat amb el principi de transparència recollit a la normativa de protecció de dades vigent (Reglament UE 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018), l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, com a responsable del següent tractament de dades: Programes de gent gran, que té la finalitat de: Gestió d’activitats relacionades amb el programa de gent gran, així com la promoció de les activitats de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet relacionades amb aquest àmbit, a través dels seus mitjans de comunicació i difusió, incloent la incorporació als fons documental de l’Ajuntament, li facilita la present informació bàsica que podreu ampliar a la web municipal: https://www.gramenet.cat/seu-electronica/proteccio-de-dades/. També us informem que podeu obtenir informació sobre com exercir els vostres drets sobre protecció de dades trucant a l’Oficina d’informació i Atenció Ciutadana (OIAC) al telèfon 934624000 i en el tràmit on line: https://www.gramenet.cat/seu-electronica/tramits/. Així mateix, podreu posar-vos en contacte amb el/la delegat/da de protecció de dades al correu: dpd@gramenet.cat, o amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a l’adreça: www.apdcat.cat
Enquesta