Estadístiques de Santa Coloma de Gamenet

Dades destacades anuari 2016

Gràfic Piràmide de població
Piràmide de població per sexe i edat a la ciutat
Mapa Espanya amb lloc de naixement per comunitat autonòma
Lloc de naixement per comunitat autonòma (% sobre el total)
Gràfic nomrre de persones a les llars
Nombre de persones a les llars segons districte

Descarregar l'anuari estadístic 2016

Tots els anuaris disponibles