La UNED Santa Coloma incrementa un 10% el nombre d’alumnes matriculats

Des de 1994 es poden cursar estudis superiors a la seu que té la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) a l’edifici La Torre del Recinte Torribera. Enguany, a través de la seva plataforma virtual, 1.667 alumnes fan algun dels cinc graus que ofereix el centre (veure l’oferta d’estudis), un 10,7% més que l’any passat. La diferencia, respecte a les altres universitats a distància, és que a la UNED Santa Coloma hi ha la possibilitat d’assistir a classes presencials un dia a la setmana, una opció totalment voluntària però molt ben valorada i demandada per l’alumnat. El centre colomenc destaca també per oferir-hi idiomes a distància.

UN CENTRE ADAPTAT A LES NOVES TECNOLOGIES


La UNED Santa Coloma s’ha adaptat a les noves tecnologies. Dues aules disposen de pissarres digitals, amb sistemes d’emissió i de filmació de tutories, perquè els alumnes hi puguin connectar-se des de casa o en un altre moment des d’un ordinador. El centre està equipat amb 9 aules, 1 sala de reunions, 1 biblioteca, punts d’estudi, zona de cafè i secretaria. A banda dels graus i els idiomes —a hores d’ara, els nivells A1, A2 i B1 d’Anglès —, el centre també ofereix cursos que convaliden crèdits universitaris. Un exemple recent n’és el Curs sobre pràctiques en mediació, l’objectiu del qual era conèixer les tècniques, mètodes i recursos específics per intercedir en conflictes reals.

BEQUES DEL MINISTERI


Actualment, el grau amb més alumnes matriculats és el de Psicologia (642 persones), seguit de Treball Social (290 alumnes), Educació Social (241), Dret (1.889) i Pedagogia (158). Del total alumnes que hi estudien, 111 en són de
Santa Coloma, 613 de Barcelona i 616 d’altres poblacions catalanes. Un dels avantatges de la UNED és que, en ésser una universitat pública, disposa de beques del Ministeri d’Educació amb gratuïtat per als alumnes amb una discapacitat reconeguda d’almenys el 33% , a més d’oferir descomptes per a famílies nombroses.


Dades bàsiques

Adreça: Recinte Torribera, Edifici la Torre. Avda. Prat de la Riba, 171, 08921 de Santa Coloma de Gramenet.

Telèfon: 93 468 28 19 Fax: 93 468 23 48

E-mail: info@santa-coloma.uned.es i secretaria@santa-coloma.uned.es