La FHES ofereix classes més interactives i adaptades a les noves tecnologies

La Fundació Hospital de l’Esperit Sant (FHES) és un centre d’atenció sanitària i docent, associat a la Universitat de Barcelona (UB) i a d’altres universitats catalanes i centres de formació. Unes 300 persones cursen algun dels estudis sanitaris que la Fundació ofereix: pregraus, postgraus i formació per a la inserció laboral (veure l’oferta formativa). Els alumnes se’n mostren satisfets, de la seva estada formativa al centre. Segons l’enquesta de valoració de les pràctiques, puntuen amb un 4,25 sobre 5, i un dels aspectes millor qualificats són els tutors. La FHES ha endegat una línia de treball per incrementar i impulsar la recerca científica i el coneixement.

INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES

En aquest curs, l’Aula de Docència s’ha equipat amb polsadors electrònics que faciliten la interacció entre alumnes i professor; aquests dispositius permeten als estudiants respondre preguntes plantejades pel professor durant les hores lectives, contribuint així a millorar-ne la participació i la implicació i a reforçar-ne el procés d’aprenentatge.
Els alumnes també disposen de moderns simuladors de pacients per practicar, de manera realista, el maneig de la via aèria, la reanimació cardiopulmonar, el reconeixement i tractament d’arítmies, la freqüència respiratòria o la mesura de la pressió arterial, entre altres. Els simuladors ofereixen una visió més àmplia de la pràctica mèdica i permeten als estudiants involucrars’hi més.

FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PACIENT


Els professionals de la salut són una peça clau a l’hora de garantir que l’assistència sanitària es realitza d’una manera segura i sense riscos potencials. Per aquest motiu, la FHES ha incorporat de manera sistemàtica la formació en el rentat de mans i l’aïllament de pacients, dos elements fonamentals per a la seguretat.

Dades bàsiques

Adreça: Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n, 08923 de Santa Coloma de Gramenet.

Telèfon: 93 386 96 48 - 93 386 02 02 / Fax 93 385 01 00

E-mail: hesperitsant@hes.scs.es


Contacte

Fundació Hospital Esperit Sant

Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n 08923 Sta Coloma de Gramenet, Barcelona 
T. 93 386 96 48 - 93 386 02 02 / Fax 93 385 01 00 - hesperitsant@hes.scs.es