Modificació puntual del PGM a l'àmbit del Front Fluvial del Raval

codi Municipal: PU-099a/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 01/03/2004
  • Data publicació expedient (DOGC): 23/03/2004
  • Data publicació normativa (DOGC): 23/03/2004

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Plànols d'Informació i Ordenació: