Modificació del PGM de determinats articles de les Normes Urbanístiques del PGM.

codi Municipal: PU-023/MPG

* Inclou rectificació errada material de determinats articles.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 08/08/1988
  • Data publicació expedient (BOPB): 05/12/1988
DOCMENTACIÓ: