Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Paisagístic.

codi Municipal: PU-007/PE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació condicionada a TR: 26/02/1987
  • Data conformitat del Text Refós (TR): 16/07/1987
  • Data publicació expedient (DOGC): 19/08/1987
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: